radar_POLEPOS

Map icon ID:
71

Icon name:
radar_POLEPOS

GXT name:
Pole Position

Sprite: