radar_warehouse

Map icon ID:
84

Icon name:
radar_warehouse

GXT name:
Warehouse

Sprite: